ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. EMPTY_THREAD_REAPER_LIST Fel 0x13 Felkontrollen EMPTY_THREAD_REAPER_LIST har ett värde på 0x00000013.
2. EM_INITIALIZATION_FAILURE Fel 0x11A Felkontrollen EM_INITIALIZATION_FAILURE har ett värde på 0x0000011A.
3. END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD Fel 0x98 Felkontrollen END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD har ett värde på 0x00000098. Denna buggkontroll indikerar att testperioden för Microsoft Windows -operativsystemet har avslutats.
4. EVENT_TRACING_FATAL_ERROR Fel 0x11D Felkontrollen EVENT_TRACING_FATAL_ERROR har ett värde på 0x0000011D. Denna buggkontroll indikerar att delsystemet Event Tracing har stött på ett oväntat dödligt fel.
5. EXFAT_FILE_SYSTEM Fel 0x12C Felkontrollen EXFAT_FILE_SYSTEM har ett värde på 0x0000012C. Denna felkontroll indikerar att ett problem uppstod i filsystemet Extended File Allocation Table (exFAT).
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018