ErrorVault.com

ActiveX Errors
1. bild Fel 32014 Ett samtal till Windows -funktionen GlobalAlloc () misslyckades.
2. bild Fel 32014 GlobalAlloc () Windows -funktionsfel.
3. picBadClip Fel 32010 Egenskapsbegäran om dålig GraphicCell PictureClip.
4. picBadIndex Fel 32006 Indexargumentet för egenskapen GraphicCell ligger utanför intervallet. Detta argument måste ligga inom intervallet 0 till (PicClip.Rows * PicClip.Cols) 1.
5. picBadIndex Fel 32006 Dåligt GraphicCell -index.
6. picBitmap Fel 32003 Det går inte att få bitmap.
7. picBitmapsOnly Fel 32008 Endast bitmapps GraphicCell -bilder tillåts.
8. picCellTooSmall Fel 32016 Cellstorleken är för liten (måste vara minst 1 x 1 pixel).
9. picClipBounds Fel 32015 Egenskaperna ClipHeight och ClipWidth anger koordinater som ligger utanför gränsen för bitmappen som laddas i PictureClip -kontrollen.
10. picClipBounds Fel 32015 Gränsfel för klippregion.
11. picColNotPositive Fel 32018 Cols -egenskapen måste vara större än noll.
12. picDisplayContext Fel 32001 Det gick inte att få visningskontext.
13. picGetNotSupported Fel 394 Fastigheten är skrivskyddad.
14. picGetObjFailed Fel 32012 Ett samtal till Windows -funktionen GetObject () misslyckades.
15. picGetObjFailed Fel 32012 GetObject () Windows -funktionsfel.
16. picIntPicStruct Fel 32005 Det gick inte att tilldela intern bildstruktur.
17. picInvalidPictureFormat Fel 32000 Du kan bara ladda bitmappfiler (.bmp) till PictureClip -kontrollen.
18. picInvalidPictureFormat Fel 32000 Bildformat stöds inte.
19. picMemDevContext Fel 32002 Det gick inte att hämta minnesenhetens sammanhang.
20. picNoPicSize Fel 32007 Ingen GraphicCell -bildstorlek har angetts.
21. picNoPicture Fel 32021 Ingen bild tilldelad.
22. picOutOfMemory Fel 7 Slut på minne.
23. picRowNotPositive Fel 32017 Egenskaper för rader måste vara större än noll.
24. picSelBitmapObj Fel 32004 Det går inte att välja bitmappsobjekt.
25. picSetNotPermittedpicSetNotSupported Fel 383 Egenskapen kan inte ställas in på den här kontrollen. Fastigheten är skrivskyddad.
26. picStretchXNegative Fel 32019 Egenskapen StretchX kan inte vara negativ.
27. picStretchYNegativ Fel 32020 Egenskapen StretchY kan inte vara negativ.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018