ErrorVault.com

ActiveX Errors
1. mapAccessDenied Fel 32006 Tillträde beviljas ej.
2. mapAmbiguousRecipient Fel 32021 Tvetydig mottagare.
3. mapAmbiguousRecipient Fel 32021 En eller flera mottagaradresser är ogiltiga. Kontrollera att adresserna för egenskapen RecipAddress är giltiga.
4. mapBilagaNotFound Fel 32011 Bilaga hittades inte.
5. mapBilagaNotFound Fel 32010 Den angivna bilagan hittades inte och e -post skickades inte.
6. mapAttachmentOpenFailure Fel 32012 Misslyckande vid öppning av redskap.
7. mapAttachmentOpenFailure Fel 32011 Bilagan kunde inte hittas. E -post skickades inte. Kontrollera att egenskapen AttachmentPathName är giltig.
8. mapAttachmentWriteFailure Fel 32013 Det gick inte att skriva en bilaga.
9. mapAttachmentWriteFailure Fel 32012 En bilaga kunde inte skrivas till en tillfällig fil. Kontrollera katalogbehörigheter.
10. mapBadRecipType Fel 32015 Ogiltig mottagartyp.
11. mapBadRecipType Fel 32014 Mottagartypen var felaktig. Giltiga typvärden är 1 (primärmottagare), 2 (kopimottagare) och 3 (blindmottagare).
12. mapControlFailure Fel 32056 Kan inte utföra åtgärder, inga meddelanden i listan
13. mapDiskFull Fel 32004 Disken är full.
14. mapDiskFull Fel 32004 Skivan är full. Den aktuella åtgärden kunde inte skapa en diskfil.
15. mapFejl Fel 32002 Ett ospecificerat fel har inträffat.
16. mapFejl Fel 32002 Ett ospecificerat fel inträffade under den aktuella åtgärden. Till exempel kunde åtgärden inte ta bort eller adressera e -post korrekt.
17. mapGeneralFailure Fel 32006 Detta är ett ospecificerat fel.
18. mapGeneralFailure Fel 32007 Allmänt misslyckande.
19. mapInsufficientMem Fel 32005 Otillräckligt minne.
20. mapInsufficientMem Fel 32005 Det finns inte tillräckligt med minne för att fortsätta med den aktuella åtgärden.
21. mapInvalidBuffer Fel 32051 Egenskapen läses endast när Compose Buffer inte används. Ange MsgIndex = 1
22. mapInvalidComposeBufferAction Fel 32055 Åtgärden är inte giltig för Compose Buffer
23. mapInvalidComposeBufferAction Fel 32055 Den försökta åtgärden är inte giltig i Compose Buffer (MsgIndex inställd på 1)
24. mapInvalidEditFields Fel 32024 Ogiltiga redigeringsfält.
25. mapInvalidEditFields Fel 32024 Värdet för egenskapen AddressEditFieldCount är ogiltigt. Giltiga värden är från 0 till 4.
26. mapInvalidMessage Fel 32017 Ogiltigt meddelande.
27. mapInvalidMessage Fel 32016 Ett ogiltigt meddelande -ID användes. Den aktuella åtgärden slutfördes inte.
28. mapInvalidReadBufferAction Fel 32052 Åtgärden gäller endast för Compose Buffer. Ange MsgIndex = 1
29. mapInvalidRecipient Fel 32054 Ingen originator i Compose Buffer.
30. mapInvalidRecipient Fel 32054 Du kan inte se information om meddelandeskapare i Compose Buffer (MsgIndex inställd på 1).
31. mapInvalidRecips Fel 32025 Ogiltiga mottagare.
32. mapInvalidRecips Fel 32025 En eller flera mottagaradresser är ogiltiga. Se till att adresserna för egenskapen RecipAddress är giltiga.
33. mapInvalidSession Fel 32019 Ogiltig session.
34. mapInvalidSession Fel 32019 Ett ogiltigt sessions -ID användes. Om du vill associera MAPI -meddelandekontrollen med en giltig meddelandessession anger du egenskapen SessionID till MAPI -sessionskontrollens SessionID.
35. mapLoginFail Fel 32003 Inloggning misslyckades.
36. mapLoginFail Fel 32003 Det fanns ingen standardinloggning och användaren kunde inte logga in korrekt.
37. mapMessageInUse Fel 32022 Meddelande i bruk.
38. mapNetwork Failure Fel 32023 Nätverksfel.
39. mapNo Attachment Fel 32058 Kan inte utföra åtgärder, inga bilagor
40. mapNoMessages Fel 32016 Inga meddelanden.
41. mapNoMessages Fel 32015 Det gick inte att hitta nästa meddelande.
42. mapNoRecipients Fel 32057 Kan inte utföra åtgärd, inga mottagare
43. mapNoSession Fel 32053 MAPI -fel: giltigt sessions -ID finns inte.
44. mapNoSession Fel 32053 MAPI -meddelandekontrollen har inte ett giltigt sessionshandtag från MAPI -sessionskontrollen.
45. mapNotSupported Fel 32026 Stöds inte.
46. mapNotSupported Fel 32026 Den aktuella åtgärden stöds inte av det underliggande e -postsystemet.
47. mapSessionExist Fel 32050 Inloggningsfel: giltigt sessions -ID finns redan.
48. mapSessionExist Fel 32050 MAPI -meddelandekontrollen använder redan ett giltigt sessions -ID.
49. mapSuccessFramgång Fel 32000 Åtgärden lyckades.
50. mapTextTooLarge Fel 32018 Texten är för stor.
51. mapTextTooLarge Fel 32018 Texten i meddelandet var för stor för att skickas. Mailet skickades inte. Texten är begränsad till 32K.
52. mapTooManyFiles Fel 32009 För många filer.
53. mapTooManyFiles Fel 32008 För många filbilagor finns i meddelandet. Posten skickades inte eller lästes inte.
54. mapTooManyRecipients Fel 32010 För många mottagare.
55. mapTooManyRecipients Fel 32009 Det finns för många meddelandemottagare. E -post har inte skickats eller lästs.
56. mapTooManySessions Fel 32008 För många pass.
57. mapTooManySessions Fel 32007 Användaren har för många sessioner öppna samtidigt.
58. mapTypeNotSupported Fel 32020 Typ stöds inte.
59. mapOkänd Mottagare Fel 32014 Okänd mottagare.
60. mapOkänd Mottagare Fel 32013 Mottagaren visas inte i adresslistan. E -post skickades inte.
61. mapUserAbort Fel 32001 Användaren avbröt processen.
62. mapUserAbort Fel 32001 Den aktuella åtgärden slutfördes inte eftersom användaren avbröt processen.
63. mciCantCreateButton Fel 30001 Det går inte att skapa knappen.
64. mciCantCreateTimer Fel 30002 Det går inte att skapa en timerresurs.
65. mciDataNotSetForFormat Fel 676 Begärd data har inte levererats till DataObject under händelsen OLESetData.
66. mciExpectedArgument Fel 673 Förväntat minst ett argument.
67. mciFormatNotByteArray Fel 675 Icke-inneboende OLE-drag-och-släpp-format som används med SetData kräver Byte-arraydata. GetData kan returnera fler byte än vad som gavs till SetData.
68. mciGetNotSupported Fel 394 Fastigheten är skrivskyddad.
69. mciInvalidObjectUse Fel 425 Ogiltig användning av objekt.
70. mciInvalidProcedureCall Fel 5 Ogiltigt proceduranrop.
71. mciInvalidProertyValue Fel 380 ogiltigt fastighetsvärde.
72. mciObjectLocked Fel 672 Listan med DataObject -format får inte rensas eller utökas utanför OLEStartDrag -händelsen.
73. mciRecursiveOleDrag Fel 674 Olaglig rekursiv anrop av OLE dra och släpp.
74. mciSetNotSupported Fel 383 Fastigheten är skrivskyddad.
75. mciUnsupportedFunction Fel 30004 Funktion som inte stöds.
76. mciWrongClipboardFormat Fel 461 Det angivna formatet stämmer inte överens med formatet på data.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft och Windows®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft. Ansvarsfriskrivning: ErrorVault.com är inte ansluten till Microsoft och gör inte heller anspråk på sådan anslutning.
Informationen på den här sidan tillhandahålls endast i informationssyfte. © Copyright 2018