ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. WDF_VIOLATION Błąd 0x10D Sprawdzanie błędów WDF_VIOLATION ma wartość 0x0000010D. Oznacza to, że Kernel-Mode Driver Framework (KMDF) wykrył, że system Windows znalazł błąd w sterowniku opartym na frameworku.
2. WHEA_INTERNAL_ERROR Błąd 0x122 Sprawdzanie błędów WHEA_INTERNAL_ERROR ma wartość 0x00000122. Ta kontrola błędów wskazuje, że wystąpił błąd wewnętrzny w architekturze błędów sprzętowych systemu Windows (WHEA). Błędy mogą wynikać z błędu w implementacji sprzętu specyficznego dla platformy
3. WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR Błąd 0x124 Sprawdzanie błędów WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR ma wartość 0x00000124. To sprawdzenie błędów wskazuje, że wystąpił krytyczny błąd sprzętowy. To sprawdzanie błędów wykorzystuje dane o błędach dostarczone przez architekturę błędów sprzętowych systemu Windows (WHEA).
4. WORKER_INVALID Błąd 0xE4 Sprawdzanie błędów WORKER_INVALID ma wartość 0x000000E4. Oznacza to, że pamięć, która nie powinna zawierać elementu roboczego wykonawczego, zawiera taki element lub że aktualnie aktywny element roboczy został umieszczony w kolejce.
5. WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL Błąd 0xE1 Sprawdzanie błędów WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL ma wartość 0x000000E1. Oznacza to, że wątek roboczy został zakończony i zwrócony z IRQL >= DISPATCH_LEVEL.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018