ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. UDFS_FILE_SYSTEM Błąd 0x9B Sprawdzanie błędów UDFS_FILE_SYSTEM ma wartość 0x0000009B. To sprawdzenie błędów wskazuje, że wystąpił problem w systemie plików UDF.
2. UNEXPECTED_INITIALIZATION_CALL Błąd 0x33 Sprawdzanie błędów UNEXPECTED_INITIALIZATION_CALL ma wartość 0x00000033.
3. UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP Błąd 0x7F Sprawdzanie błędów UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP ma wartość 0x0000007F. To sprawdzenie błędów wskazuje, że procesor Intel wygenerował pułapkę, a jądro nie zdołało przechwycić tej pułapki.
4. UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP_M Błąd 0x1000007F Kontrola błędów UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP_M ma wartość 0x1000007F. Oznacza to, że procesor Intela wygenerował pułapkę, a jądro nie zdołało przechwycić tej pułapki.
5. UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME Błąd 0xED Sprawdzanie błędów UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME ma wartość 0x000000ED. Oznacza to, że podsystem we/wy próbował podłączyć wolumin startowy i nie powiodło się.
6. UNSUPPORTED_PROCESSOR Błąd 0x5D Sprawdzanie błędów UNSUPPORTED_PROCESSOR ma wartość 0x0000005D. Oznacza to, że komputer próbuje uruchomić system Windows na nieobsługiwanym procesorze.
7. UP_DRIVER_ON_MP_SYSTEM Błąd 0x92 Sprawdzanie błędów UP_DRIVER_ON_MP_SYSTEM ma wartość 0x00000092. To sprawdzenie błędów wskazuje, że sterownik jednoprocesorowy został załadowany do systemu wieloprocesorowego.
8. USER_MODE_HEALTH_MONITOR Błąd 0x9E Sprawdzanie błędów USER_MODE_HEALTH_MONITOR ma wartość 0x0000009E. To sprawdzenie błędów wskazuje, że co najmniej jeden krytyczny składnik trybu użytkownika nie przeszedł pomyślnie kontroli kondycji.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018