ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. SCSI_DISK_DRIVER_INTERNAL Błąd 0x2D Sprawdzanie błędów SCSI_DISK_DRIVER_INTERNAL ma wartość 0x0000002D.
2. SCSI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION Błąd 0xF1 Sprawdzanie błędów SCSI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION ma wartość 0x000000F1. To jest kod sprawdzania błędów dla wszystkich naruszeń weryfikacji SCSI weryfikatora sterowników.
3. SECURITY1_INITIALIZATION_FAILED Błąd 0x63 Sprawdzanie błędów SECURITY1_INITIALIZATION_FAILED ma wartość 0x00000063.
4. SECURITY_INITIALIZATION_FAILED Błąd 0x5F Sprawdzanie błędów SECURITY_INITIALIZATION_FAILED ma wartość 0x0000005F.
5. SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA Błąd 0x29 Sprawdzanie błędów SECURITY_SYSTEM ma wartość 0x00000029.
6. SERIAL_DRIVER_INTERNAL Błąd 0x38 Sprawdzanie błędów SERIAL_DRIVER_INTERNAL ma wartość 0x00000038.
7. SESSION1_INITIALIZATION_FAILED Błąd 0x6D Sprawdzanie błędów SESSION1_INITIALIZATION_FAILED ma wartość 0x0000006D. To sprawdzenie błędów wskazuje, że inicjalizacja systemu operacyjnego Microsoft Windows nie powiodła się.
8. SESSION2_INITIALIZATION_FAILED Błąd 0x6E Sprawdzanie błędów SESSION2_INITIALIZATION_FAILED ma wartość 0x0000006E. To sprawdzenie błędów wskazuje, że inicjalizacja systemu operacyjnego Microsoft Windows nie powiodła się.
9. SESSION3_INITIALIZATION_FAILED Błąd 0x6F Sprawdzanie błędów SESSION3_INITIALIZATION_FAILED ma wartość 0x0000006F. To sprawdzenie błędów wskazuje, że inicjalizacja systemu operacyjnego Microsoft Windows nie powiodła się.
10. SESSION4_INITIALIZATION_FAILED Błąd 0x70 Sprawdzanie błędów SESSION4_INITIALIZATION_FAILED ma wartość 0x00000070. To sprawdzenie błędów wskazuje, że inicjalizacja systemu operacyjnego Microsoft Windows nie powiodła się.
11. SESSION5_INITIALIZATION_FAILED Błąd 0x71 Sprawdzanie błędów SESSION5_INITIALIZATION_FAILED ma wartość 0x00000071. To sprawdzenie błędów wskazuje, że inicjalizacja systemu operacyjnego Microsoft Windows nie powiodła się.
12. SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT Błąd 0xAB Sprawdzanie błędów SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT ma wartość 0x000000AB. To sprawdzenie błędów wskazuje, że wyładowanie sesji nastąpiło, gdy sterownik sesji nadal posiadał pamięć.
13. SESSION_HAS_VALID_SPECIAL_POOL_ON_EXIT Błąd 0xEC Sprawdzanie błędów SESSION_HAS_VALID_SPECIAL_POOL_ON_EXIT ma wartość 0x000000EC. Oznacza to, że wyładowanie sesji nastąpiło, gdy sterownik sesji nadal posiadał pamięć.
14. SESSION_HAS_VALID_VIEWS_ON_EXIT Błąd 0xBA Sprawdzanie błędów SESSION_HAS_VALID_VIEWS_ON_EXIT ma wartość 0x000000BA. Wskazuje to, że sterownik sesji nadal miał zmapowane widoki po wyładowaniu sesji.
15. SETUP_FAILURE Błąd 0x85 Sprawdzanie błędów SETUP_FAILURE ma wartość 0x00000085. To sprawdzenie błędów wskazuje, że podczas instalacji wystąpił błąd krytyczny.
16. SET_ENV_VAR_FAILED Błąd 0x5B Sprawdzanie błędów SET_ENV_VAR_FAILED ma wartość 0x0000005B.
17. SET_OF_INVALID_CONTEXT Błąd 0x30 Sprawdzanie błędów SET_OF_INVALID_CONTEXT ma wartość 0x00000030. Wskazuje to, że wskaźnik stosu w ramce pułapki miał nieprawidłową wartość.
18. SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR Błąd 0x1F Sprawdzanie błędów SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR ma wartość 0x0000001F.
19. SOC_SUBSYSTEM_FAILURE Błąd 0x14B Sprawdzanie błędów SOC_SUBSYSTEM_FAILURE ma wartość 0x0000014B. Oznacza to, że w podsystemie System on a Chip (SoC) wystąpił nienaprawialny błąd.
20. SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION Błąd 0xC1 Sprawdzanie błędów SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION ma wartość 0x000000C1. Oznacza to, że sterownik napisał do nieprawidłowej sekcji puli specjalnej.
21. SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED Błąd 0xF Sprawdzanie błędów SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED ma wartość 0x0000000F. Oznacza to, że żądanie blokady wirowania zostało zainicjowane, gdy blokada wirowania była już w posiadaniu.
22. SPIN_LOCK_INIT_FAILURE Błąd 0x81 Sprawdzanie błędów SPIN_LOCK_INIT_FAILURE ma wartość 0x00000081.
23. SPIN_LOCK_NOT_OWNED Błąd 0x10 Sprawdzanie błędów SPIN_LOCK_NOT_OWNED ma wartość 0x00000010.
24. STATUS_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE Błąd 0xC0000218 Sprawdzanie błędów STATUS_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE ma wartość 0xC0000218. Oznacza to, że nie można załadować pliku rejestru.
25. STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH Błąd 0xC0000221 Sprawdzanie błędów STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH ma wartość 0xC0000221. Oznacza to, że sterownik lub systemowa biblioteka DLL została uszkodzona.
26. STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED Błąd 0xC000021A Sprawdzanie błędów STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED ma wartość 0xC000021A. Oznacza to, że wystąpił błąd w kluczowym podsystemie trybu użytkownika.
27. STREAMS_INTERNAL_ERROR Błąd 0x4B Sprawdzanie błędów STREAMS_INTERNAL_ERROR ma wartość 0x0000004B.
28. SYMBOLIC_INITIALIZATION_FAILED Błąd 0x64 Sprawdzanie błędów SYMBOLIC_INITIALIZATION_FAILED ma wartość 0x00000064.
29. SYSTEM_EXIT_OWNED_MUTEX Błąd 0x39 Sprawdzanie błędów SYSTEM_EXIT_OWNED_MUTEX ma wartość 0x00000039. Oznacza to, że procedura robocza powróciła bez zwalniania obiektu mutex, którego jest właścicielem.
30. SYSTEM_LICENSE_VIOLATION Błąd 0x9A Sprawdzanie błędów SYSTEM_LICENSE_VIOLATION ma wartość 0x0000009A. To sprawdzenie błędów wskazuje, że umowa licencyjna oprogramowania została naruszona.
31. SYSTEM_PTE_MISUSE Błąd 0xDA Sprawdzanie błędów SYSTEM_PTE_MISUSE ma wartość 0x000000DA. Wskazuje to, że procedura wpisu do tablicy stron (PTE) została użyta w niewłaściwy sposób.
32. SYSTEM_SCAN_AT_RAISED_IRQL_CAUGHT_IMPROPER_DRIVER_UNLOAD Błąd 0xD4 Sprawdzanie błędów SYSTEM_SCAN_AT_RAISED_IRQL_CAUGHT_IMPROPER_DRIVER_UNLOAD ma wartość 0x000000D4. Oznacza to, że kierowca nie anulował operacji oczekujących przed rozładunkiem.
33. SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION Błąd 0x3B Sprawdzanie błędów SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION ma wartość 0x0000003B. Oznacza to, że wystąpił wyjątek podczas wykonywania procedury, która przechodzi z kodu nieuprzywilejowanego do kodu uprzywilejowanego.
34. SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED Błąd 0x7E Sprawdzanie błędów SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED ma wartość 0x0000007E. To sprawdzenie błędów wskazuje, że wątek systemowy wygenerował wyjątek, którego program obsługi błędów nie przechwycił.
35. SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M Błąd 0x1000007E Sprawdzanie błędów SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M ma wartość 0x1000007E. Oznacza to, że wątek systemowy wygenerował wyjątek, którego program obsługi błędów nie przechwycił.
36. SYSTEM_UNWIND_PREVIOUS_USER Błąd 0x3A Sprawdzanie błędów SYSTEM_UNWIND_PREVIOUS_USER ma wartość 0x0000003A.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018