ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. QUOTA_UNDERFLOW Błąd 0x21 Sprawdzanie błędów QUOTA_UNDERFLOW ma wartość 0x00000021. Oznacza to, że opłaty za przydział zostały niewłaściwie obsłużone przez zwrócenie większej ilości przydziału do określonego bloku niż wcześniej naliczono.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018