ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. OBJECT1_INITIALIZATION_FAILED Błąd 0x62 Sprawdzanie błędów OBJECT1_INITIALIZATION_FAILED ma wartość 0x00000062.
2. OBJECT_INITIALIZATION_FAILED Błąd 0x5E Sprawdzenie błędu OBJECT_INITIALIZATION_FAILED ma wartość 0x0000005E.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018