ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE Błąd 0x15 Sprawdzanie błędów LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE ma wartość 0x00000015.
2. LM_SERVER_INTERNAL_ERROR Błąd 0x54 Sprawdzanie błędów LM_SERVER_INTERNAL_ERROR ma wartość 0x00000054.
3. LOADER_BLOCK_MISMATCH Błąd 0x100 Sprawdzanie błędów LOADER_BLOCK_MISMATCH ma wartość 0x00000100. Wskazuje to, że albo blok programu ładującego jest nieprawidłowy, albo nie pasuje do systemu, który jest ładowany.
4. LOCKED_PAGES_TRACKER_CORRUPTION Błąd 0xD9 Sprawdzanie błędów LOCKED_PAGES_TRACKER_CORRUPTION ma wartość 0x000000D9. Oznacza to, że wewnętrzne struktury śledzenia zablokowanych stron zostały uszkodzone.
5. LPC_INITIALIZATION_FAILED Błąd 0x6A Sprawdzanie błędów LPC_INITIALIZATION_FAILED ma wartość 0x0000006A.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018