ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. HAL1_INITIALIZATION_FAILED Błąd 0x61 Sprawdzanie błędów HAL1_INITIALIZATION_FAILED ma wartość 0x00000061.
2. HAL_INITIALIZATION_FAILED Błąd 0x5C Sprawdzanie błędów HAL_INITIALIZATION_FAILED ma wartość 0x0000005C.
3. HAL_MEMORY_ALLOCATION Błąd 0xAC Sprawdzanie błędów HAL_MEMORY_ALLOCATION ma wartość 0x000000AC. To sprawdzenie błędów wskazuje, że warstwa abstrakcji sprzętu (HAL) nie mogła uzyskać wystarczającej ilości pamięci.
4. HTTP_DRIVER_CORRUPTED Błąd 0xFA Sprawdzanie błędów HTTP_DRIVER_CORRUPTED ma wartość 0x000000FA. Oznacza to, że sterownik jądra HTTP (Http.sys) osiągnął stan uszkodzony i nie może odzyskać.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018