ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. GPIO_CONTROLLER_DRIVER_ERROR Błąd 0x138 Sprawdzanie błędów GPIO_CONTROLLER_DRIVER_ERROR ma wartość 0x00000138. To sprawdzenie błędów wskazuje, że sterownik rozszerzenia klasy GPIO napotkał błąd krytyczny.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018