ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. EMPTY_THREAD_REAPER_LIST Błąd 0x13 Sprawdzanie błędów EMPTY_THREAD_REAPER_LIST ma wartość 0x00000013.
2. EM_INITIALIZATION_FAILURE Błąd 0x11A Sprawdzenie błędu EM_INITIALIZATION_FAILURE ma wartość 0x0000011A.
3. END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD Błąd 0x98 Sprawdzanie błędów END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD ma wartość 0x00000098. To sprawdzenie błędów wskazuje, że okres próbny systemu operacyjnego Microsoft Windows dobiegł końca.
4. EVENT_TRACING_FATAL_ERROR Błąd 0x11D Sprawdzanie błędów EVENT_TRACING_FATAL_ERROR ma wartość 0x0000011D. To sprawdzenie błędów wskazuje, że podsystem śledzenia zdarzeń napotkał nieoczekiwany błąd krytyczny.
5. EXFAT_FILE_SYSTEM Błąd 0x12C Sprawdzanie błędów EXFAT_FILE_SYSTEM ma wartość 0x0000012C. To sprawdzenie błędów wskazuje, że wystąpił problem w systemie plików rozszerzonej tabeli alokacji plików (exFAT).
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018