ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. BAD_EXHANDLE Błąd 0xA7 Sprawdzanie błędów BAD_EXHANDLE ma wartość 0x000000A7. To sprawdzenie błędów wskazuje, że tabela uchwytów trybu jądra wykryła niespójny stan wpisu tabeli uchwytów.
2. BAD_POOL_CALLER Błąd 0xC2 Sprawdzanie błędów BAD_POOL_CALLER ma wartość 0x000000C2. Oznacza to, że bieżący wątek wysyła nieprawidłowe żądanie puli.
3. BAD_POOL_HEADER Błąd 0x19 Sprawdzanie błędów BAD_POOL_HEADER ma wartość 0x00000019. Oznacza to, że nagłówek puli jest uszkodzony.
4. BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO Błąd 0x74 Sprawdzanie błędów BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO ma wartość 0x00000074. To sprawdzenie błędów wskazuje, że w rejestrze wystąpił błąd.
5. BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED Błąd 0x97 Sprawdzanie błędów BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED ma wartość 0x00000097.
6. BUGCODE_ID_DRIVER Błąd 0xD2 Sprawdzanie błędów BUGCODE_ID_DRIVER ma wartość 0x000000D2. Oznacza to, że wystąpił problem ze sterownikiem NDIS.
7. BUGCODE_NDIS_DRIVER Błąd 0x7C Sprawdzanie błędów BUGCODE_NDIS_DRIVER ma wartość 0x0000007C. To sprawdzenie błędów wskazuje, że wystąpił problem ze sterownikiem NDIS.
8. BUGCODE_USB3_DRIVER Błąd 0x144 Sprawdzanie błędów BUGCODE_USB3_DRIVER ma wartość 0x00000144. To jest kod używany do wszystkich testów błędów USB 3. Parametr 1 określa typ sprawdzania błędów USB 3, a znaczenie innych parametrów zależy od parametru 1.
9. BUGCODE_USB_DRIVER Błąd 0xFE Sprawdzanie błędów BUGCODE_USB_DRIVER ma wartość 0x000000FE. Oznacza to, że wystąpił błąd w sterowniku uniwersalnej magistrali szeregowej (USB).
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Loga Microsoft i Windows® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft. Wyłączenie odpowiedzialności: ErrorVault.com nie jest powiązane z Microsoft, ani nie rości sobie prawa do takiej współpracy.
Informacje na tej stronie są podane wyłącznie w celach informacyjnych. © Copyright 2018