ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. TARGET_MDL_TOO_SMALL Fout 0x40 De TARGET_MDL_TOO_SMALL bugcontrole heeft een waarde van 0x00000040. Dit geeft aan dat een stuurprogramma IoBuildPartialMdl onjuist heeft gebruikt.
2. TERMINAL_SERVER_DRIVER_MADE_INCORRECT_MEMORY_REFERENCE Fout 0xCF De bugcontrole TERMINAL_SERVER_DRIVER_MADE_INCORRECT_MEMORY_REFERENCE heeft een waarde van 0x000000CF. Dit geeft aan dat een stuurprogramma onjuist is geport naar de terminalserver.
3. THIRD_PARTY_FILE_SYSTEM_FAILURE Fout 0x108 De THIRD_PARTY_FILE_SYSTEM_FAILURE bugcontrole heeft een waarde van 0x00000108. Dit geeft aan dat er een onherstelbaar probleem is opgetreden in een bestandssysteem of bestandssysteemfilter van een derde partij.
4. THREAD_NOT_MUTEX_OWNER Fout 0x11 De THREAD_NOT_MUTEX_OWNER bugcontrole heeft een waarde van 0x00000011.
5. THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER Fout 0xEA De THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER bugcontrole heeft een waarde van 0x000000EA. Dit geeft aan dat een draad in een apparaatstuurprogramma eindeloos ronddraait.
6. THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M Fout 0x100000EA De THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M bugcontrole heeft een waarde van 0x100000EA. Dit geeft aan dat een draad in een apparaatstuurprogramma eindeloos ronddraait.
7. TIMER_OR_DPC_INVALID Fout 0xC7 De TIMER_OR_DPC_INVALID bugcontrole heeft een waarde van 0x000000C7. Dit wordt uitgegeven als een kerneltimer of vertraagde procedureaanroep (DPC) ergens in het geheugen wordt gevonden waar dit niet is toegestaan.
8. TRAP_CAUSE_UNKNOWN Fout 0x12 De TRAP_CAUSE_UNKNOWN bugcheck heeft een waarde van 0x00000012. Dit geeft aan dat er een onbekende uitzondering is opgetreden.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft & Windows® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft. Disclaimer: ErrorVault.com is niet verbonden aan Microsoft, noch claimt het een dergelijke verbondenheid.
De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. © Copyright 2018