ErrorVault.com

Blue Screen Errors
1. PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION Fout 0xCD De PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION bugcontrole heeft een waarde van 0x000000CD. Dit geeft aan dat het systeem toegang heeft gekregen tot geheugen na het einde van de toewijzing van een bepaalde driverpool.
2. PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL Fout 0xCC De PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL bugcontrole heeft een waarde van 0x000000CC. Dit geeft aan dat het systeem heeft verwezen naar geheugen dat eerder is vrijgemaakt.
3. PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA Fout 0x50 De PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA bugcontrole heeft een waarde van 0x00000050. Dit geeft aan dat er is verwezen naar ongeldig systeemgeheugen.
4. PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF Fout 0x49 De PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF bugcontrole heeft een waarde van 0x00000049.
5. PAGE_NOT_ZERO Fout 0x127 De PAGE_NOT_ZERO bugcontrole heeft een waarde van 0x00000127. Deze bugcontrole geeft aan dat een pagina die met nullen had moeten worden gevuld dat niet was. Deze bugcontrole kan optreden vanwege een hardwarefout of omdat een geprivilegieerd onderdeel van het besturingssysteem m
6. PANIC_STACK_SWITCH Fout 0x2B De PANIC_STACK_SWITCH bugcheck heeft een waarde van 0x0000002B. Dit geeft aan dat de kernelmodusstack is overschreden.
7. PCI_BUS_DRIVER_INTERNAL Fout 0xA1 De PCI_BUS_DRIVER_INTERNAL bugcontrole heeft een waarde van 0x000000A1. Deze bugcontrole geeft aan dat het PCI Bus-stuurprogramma inconsistentieproblemen in zijn interne structuren heeft gedetecteerd en niet kon doorgaan.
8. PCI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION Fout 0xF6 De foutcontrole PCI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION heeft een waarde van 0x000000F6. Dit geeft aan dat er een fout is opgetreden in het BIOS of een ander apparaat dat wordt geverifieerd door de PCI-driver.
9. PFN_LIST_CORRUPT Fout 0x4E De PFN_LIST_CORRUPT bugcontrole heeft een waarde van 0x0000004E. Dit geeft aan dat de lijst met paginaframenummers (PFN) beschadigd is.
10. PFN_REFERENCE_COUNT Fout 0x1C De PFN_REFERENCE_COUNT bugcontrole heeft een waarde van 0x0000001C.
11. PFN_SHARE_COUNT Fout 0x1B De PFN_SHARE_COUNT bugcontrole heeft een waarde van 0x0000001B.
12. FASE0_EXCEPTION Fout 0x78 De PHASE0_EXCEPTION bugcontrole heeft een waarde van 0x00000078.
13. PHASE0_INITIALIZATION_FAILED Fout 0x31 De PHASE0_INITIALIZATION_FAILED bugcontrole heeft een waarde van 0x00000031. Dit geeft aan dat de systeeminitialisatie is mislukt.
14. PHASE1_INITIALIZATION_FAILED Fout 0x32 De PHASE1_INITIALIZATION_FAILED bugcontrole heeft een waarde van 0x00000032. Dit geeft aan dat de systeeminitialisatie is mislukt.
15. PINBALL_FILE_SYSTEM Fout 0x59 De PINBALL_FILE_SYSTEM bugcheck heeft een waarde van 0x00000059. Dit geeft aan dat er een probleem is opgetreden in het Pinball-bestandssysteem.
16. PNP_DETECTED_FATAL_ERROR Fout 0xCA De PNP_DETECTED_FATAL_ERROR bugcontrole heeft een waarde van 0x000000CA. Dit geeft aan dat de Plug en Play Manager een ernstige fout heeft aangetroffen, waarschijnlijk als gevolg van een problematisch Plug en Play-stuurprogramma.
17. POOL_CORRUPTION_IN_FILE_AREA Fout 0xDE De POOL_CORRUPTION_IN_FILE_AREA bugcontrole heeft een waarde van 0x000000DE. Dit geeft aan dat een stuurprogramma het poolgeheugen heeft beschadigd dat wordt gebruikt voor het bewaren van pagina's die bestemd zijn voor schijf.
18. PORT_DRIVER_INTERNAL Fout 0x2C De PORT_DRIVER_INTERNAL bugcontrole heeft een waarde van 0x0000002C.
19. PP0_INITIALIZATION_FAILED Fout 0x8F De PP0_INITIALIZATION_FAILED bugcontrole heeft een waarde van 0x0000008F. Deze bugcontrole geeft aan dat de Plug and Play (PnP)-manager niet kon worden geïnitialiseerd.
20. PP1_INITIALIZATION_FAILED Fout 0x90 De PP1_INITIALIZATION_FAILED bugcontrole heeft een waarde van 0x00000090. Deze bugcontrole geeft aan dat de Plug and Play (PnP)-manager niet kon worden geïnitialiseerd.
21. PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED Fout 0x6B De PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED bugcontrole heeft een waarde van 0x0000006B. Deze bugcontrole geeft aan dat de initialisatie van het Microsoft Windows-besturingssysteem is mislukt.
22. PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES Fout 0x76 De PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES bugcontrole heeft een waarde van 0x00000076. Deze bugcontrole geeft aan dat een stuurprogramma de vergrendelde pagina's niet heeft vrijgegeven na een I/O-bewerking, of dat het heeft geprobeerd pagina's te ontgrendelen die al waren ontgrendeld.
23. PROCESS_INITIALIZATION_FAILED Fout 0x60 De PROCESS_INITIALIZATION_FAILED bugcontrole heeft een waarde van 0x00000060.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft & Windows® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft. Disclaimer: ErrorVault.com is niet verbonden aan Microsoft, noch claimt het een dergelijke verbondenheid.
De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. © Copyright 2018