ErrorVault.com

ActiveX Errors
1. rtfCannotLoadFile Fout 32002 Kan het opgegeven bestand niet laden.
2. rtfDataNotSetInFormat Fout 676 De gevraagde gegevens zijn niet aan het DataObject geleverd tijdens de OLESetData-gebeurtenis.
3. rtfDataObjectLocked Fout 672 De lijst met DataObject-indelingen kan niet worden gewist of uitgebreid buiten de OLEStartDrag-gebeurtenis.
4. rtfExpectedAnArgument Fout 673 Had minstens één argument verwacht.
5. rtfFormatNotByteArray Fout 674 Niet-intrinsieke OLE-indelingen voor slepen en neerzetten die met SetData worden gebruikt, vereisen bytearraygegevens. GetData retourneert mogelijk meer bytes dan aan SetData is gegeven.
6. rtfGetNotSupported Fout 394 Eigenschap is alleen-schrijven.
7. rtfInvalidCharPosition Fout 32000 Ongeldige tekenpositie.
8. rtfInvalidClassName Fout 32006 Ongeldige of ontbrekende OLE-klassenaam.
9. rtfInvalidFileFormat Fout 321 Ongeldig bestandsformaat.
10. rtfInvalidHdc Fout 32001 Ongeldige HDC.
11. rtfInvalidSleutelnaam Fout 32005 Ongeldige of ontbrekende sleutelnaam.
12. rtfInvalidObject Fout 32010 Ongeldig object.
13. rtfInvalidObjectUse Fout 425 Ongeldig objectgebruik.
14. rtfOngeldigeProcedureOproep Fout 5 Ongeldige procedureaanroep.
15. rtfInvalidPropertyArrayIndex Fout 381 Ongeldige eigenschapsmatrixindex.
16. rtfInvalidPropertyValue Fout 380 Ongeldige waarde van het vermogen.
17. rtfKeyNot Found Fout 32007 Sleutel bestaat niet.
18. rtfNonUniqueKey Fout 32009 Sleutel is niet uniek in collectie.
19. rtfOleCreate Fout 32012 Kan object niet maken.
20. rtfOleServer Fout 32013 Kan servertoepassing niet starten.
21. rtFOLEBronVereist Fout 32008 Vereiste brondocument of klassenaam ontbreekt.
22. rtfOutOfMemory Fout 7 Geen geheugen.
23. rtfPathFileAccessError Fout 75 Het opgegeven pad/bestandsnaam is niet toegankelijk of is ongeldig.
24. rtfBeveiligd Fout 32011 De bewerking kan niet worden uitgevoerd op beveiligde tekst.
25. rtfSetNotToegestaan Fout 387 Eigenschap kan niet worden ingesteld.
26. rtfSetNotSupported Fout 383 Eigenschap is alleen-lezen.
27. rtfWrongKlembordFormaat Fout 461 Het opgegeven formaat komt niet overeen met het gegevensformaat.
Home     Blog     About     Privacy Policy     Contact Us


Microsoft & Windows® logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft. Disclaimer: ErrorVault.com is niet verbonden aan Microsoft, noch claimt het een dergelijke verbondenheid.
De informatie op deze pagina is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. © Copyright 2018